4

Benvolguts ciutadans i ciutadanes,

La posada en funcionament de la redacció del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) ens mostra que estem davant d’un repte majúscul que només es podrà forjar a partir de consensos, diàleg, bona voluntat i participació de la ciutadania en la presa de decisions. És en aquest últim punt que aquesta pàgina web pren la seva major rellevància atès que és una eina que ha de fomentar que els veïns i veïnes puguin aportar les seves opinions i suggeriments en aquest projecte.

La necessitat d’engegar la redacció del POUM és més que evident. De fet, a dia d’avui, Deltebre es regeix per unes normes urbanístiques aprovades l’any 1995 i que, en cap cas, donen resposta a les problemàtiques que la ciutadania presenta. A aquest fet s’ha de sumat el record frustrat del POUM iniciat l’any 2007 i que va acabar en paper mullat ateses les nombroses al·legacions pel descontent de la ciutadania i l’elevat cost per la hisenda municipal.

Aquesta vegada, i gràcies a la bona voluntat del departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya i per la singularitat urbanística de Deltebre, serà aquest últim qui, mitjançant la direcció general d’Ordenació del Territori i Urbanisme, durà a terme la redacció del projecte i l’Ajuntament només haurà de fer front al cost dels treballs complementaris sobre l’estudi de la mobilitat, l’estudi financer, l’estudi d’impacte ambiental i el programa de participació ciutadana.

En qualsevol cas, aquest és un projecte que s’ha de realitzar amb la participació ciutadana com a base i com eix fonamental per a copsar la realitat intrínseca del municipi de Deltebre i la seva complexitat estructural. Amb aquesta voluntat, des de l’equip de govern oferirem totes les eines possibles per tal que aquest fet sigui una realitzat i els veïns i veïnes, més enllà d’aquesta pàgina web i través de diferents eines, puguin aportar el seu gra de sorra en el futur de Deltebre.

I és que el dibuix del Deltebre del futur no ha de caure només en mans d’alguns, sinó que l’hem de realitzar entre totes i tots. Endavant futur!

Ben atentament,

Lluís Soler i Panisello      
Alcalde de Deltebre