Ja pots consultar els informes de retorn de les sessions de Rural i Riumar

A l’apartat de “Documentació” d’aquesta mateixa web es poden descarregar els informes de retorn de les dues sessions de participació ciutadana realitzades el dia 21 de març.

Les sessions de Rural i de Riumar es desenvoluparen de manera similar. Començant per una reflexió personal en que cada persona es preguntava sobre quins punts el POUM havia d’incidir, després aquestes reflexions personals es posaven en conjunt formant grups de entre cinc o sis persones. Finalment, cada un d’aquests grups explicava les seves conclusions als altres grups, concretant així entre tots ells les conclusions finals de la sessió i detallant també els principals aspectes del nou planejament.

El document publicat, descriu de manera general tant el procés d’elaboració del POUM com les seves fases, i també detalla les propostes dels veïns i veïnes que es concretaren a la reunió. Tant a la sessió de Rural com a la de Riumar, els participants varen coincidir en destacar com a elements rellevants del POUM: La reforma i millora dels parcs i zones d’esbarjo, la necessitat de ordenació de vàries zones del municipi i la importància de  l’establiment d’una tipologia edificatòria clara per a tot el municipi. Per a més informació, consulteu cada un dels documents de retorn.

Amb aquestes dues sessions, s’acaben les sessions de participació planificades per aquesta fase del POUM, però encara està obert el període per respondre la enquesta virtual i per introduir comentaris en el plànol virtual de Deltebre. Més endavant, es publicarà el document de síntesi general on es recolliran les propostes realitzades, que serà entregat a l’equip redactor del POUM per a que el prengui en consideració i pugui tenir en compte les aportacions realitzades per els ciutadans. El document inclou no només les propostes recollides durant les sessions de participació, sinó també l’anàlisi dels resultats de l’enquesta ciutadana i del mapa participatiu de Deltebre.

Tant si no heu pogut participar en les sessions de participació, com si hi heu pogut assistir però encara voleu participar de l’elaboració del POUM, us animem a contestar la enquesta virtual i a introduir comentaris al mapa virtual de Deltebre. També ens podeu fer arribar comentaris concrets sobre qualsevol aspecte del POUM utilitzant el correu propi del POUM, seguint aquest enllaç.