Ja pots consultar els informes de retorn de les sessions de Hortets i el Molí dels Mirons

A l’apartat de “Documentació” d’aquesta mateixa web es poden descarregar els informes de retorn de les dues sessions de participació ciutadana realitzades el dia 7 de març.

Les dues sessions realitzades es desenvoluparen de manera similar. Ambdues van consistir en una reflexió personal inicial sobre els punts en que el POUM havia d’incidir, que després es posava en conjunt amb els altres participants fent grups de debat d’unes cinc o sis persones. Finalment, cada grup explicava les seves idees als altres grups, mentre s’apuntaven les conclusions en un póster. Així es va aconseguir tenir una idea clara dels principals aspectes que ha de tenir en compte el nou planejament.

En el document publicat, es descriu el procés de elaboració del POUM i les seves fases, així com les propostes que els veïns i veïnes van fer mentre participaven en les sessions. Tant a la sessió de Hortets com a la del Molí dels Mirons, els participants varen coincidir en destacar com a elements rellevants del POUM: millores en els accessos al poble per carretera, millora dels serveis, possibilitat de estendre més la xarxa de carril bici i la voluntat que el desenvolupament del POUM afecti el mínim possible a les propietats dels veïns i veïnes, entre d’altres. Per a més informació, consulteu cadascun dels documents de retorn.

El 21 de març es realitzaran les últimes sessions de participació i s’acabarà el termini per respondre l’enquesta online i introduir comentaris en el mapa participatiu. Després, es publicarà un document de síntesi general on es recolliran totes les propostes realitzades, que s’entregarà a l’equip redactor del POUM per a que prengui en consideració les aportacions realitzades per part dels ciutadans. El document inclou no només les propostes recollides durant les sessions de participació sinó també l’anàlisi dels resultats de l’enquesta ciutadana i del mapa participatiu de Deltebre.

En cas que no hagueu participat en cap de les sessions de participació ciutadana, us animem a inscriure-us a les següents sessions planificades mitjançant la mateixa web o trucant el número 664043591. Aquestes sessions es realitzaran el dia 21 de Març, a les 19:00 i a les 21:00 i per més informació sobre les mateixes podeu consultar aquest enllaç. També us animem a seguir participant responent la enquesta online, o introduint comentaris al mapa participatiu de Deltebre.