Ja pots consultar els informes de retorn de les sessions de la Cava i Jesús i Maria

A l’apartat de “Documentació” d’aquesta mateixa web es poden descarregar els informes de retorn de les dues sessions de participació ciutadana realitzades el dia 28 de Febrer.

Les sessions realitzades van consistir en una primera reflexió personal sobre quins punts havia de tractar el POUM, per després anar estenent el debat en grups per discutir aquestes reflexions personals. Posteriorment, cada grup va presentar els principals aspectes que ha de tenir en compte el nou planejament.

Al document de síntesi publicat, hi ha una explicació inicial sobre el POUM i les seves fases, així com les propostes realitzades per part de tots els veïns i veïnes que van participar a les sessions. Tant a la sessió de la Cava com a la de Jesús i Maria, els participants varen coincidir en destacar com a elements rellevants del POUM: millores de mobilitat i seguretat viària, unificació de l’edificació, millora dels serveis i no afectació de les parcel·les existents, entre d’altres. Per a més informació, consulteu cadascun dels documents de retorn.

Un cop s’hagin realitzat totes les sessions de participació, es publicarà un document de síntesi general on es recolliran totes les propostes realitzades, i s’entregarà a l’equip redactor del POUM, per a que prenguin en consideració les aportacions realitzades per part dels ciutadans. Aquest document inclourà les propostes recollides no només durant les sessions de participació, sinó també les que s’hagin obtingut després de realitzar l’enquesta ciutadana i les que s’hagin publicat en el mapa participatiu de Deltebre.

Si encara no heu participat en cap de les sessions de participació ciutadana, us animem a inscriure-us a les següents sessions planificades mitjançant la mateixa web o trucant el número 664043591. Aquestes sessions es realitzaran els dies 15 i 21 de Març, i per més informació sobre les mateixes podeu consultar aquest enllaç. També us animem a seguir participant responent la enquesta online, o introduint comentaris al mapa participatiu de Deltebre.