Ja pots consultar els informes de retorn de les sessions de Ajuntament – Parellada i Barracot

A l’apartat de “Documentació” d’aquesta mateixa web es poden descarregar els informes de retorn de les dues sessions de participació ciutadana realitzades el dia 15 de març.

Tant la sessió realitzada a l’Alberg de joventut, referent a la zona de l’Ajuntament – Parellada, com la realitzada al Gimnàs de l’escola Riumar, referent a la zona del Barracot, es desenvoluparen de manera similar. Les sessions s’iniciaren amb una reflexió personal sobre els punts en que el POUM havia d’incidir. Posteriorment, els veïns i les veïnes assistents a les sessions s’agruparen en grups de cinc – sis persones, on es posaven en comú aquestes reflexions personals, així com s’elaborava una idea conjunta sobre aquests punts en que era necessari que el POUM es pronunciés. En finalitzar la sessió, cada grup explicà als altres i a les dinamitzadores quines havien estat les seves conclusions, recollint així aquestes en el document publicat de manera que queden clars els principals aspectes que ha de tenir en compte el nou planejament.

En el document publicat, es descriu el procés de elaboració del POUM i les seves fases, així com les propostes que els veïns i veïnes van fer mentre participaven en les sessions. Tant a la sessió de Ajuntament – Parellada, com a la del Barracot, els participants varen coincidir en destacar com a elements rellevants del POUM: l’adequació de les línies elèctriques, considerant-ne el seu soterrament, l’aposta per l’habitatge unifamiliar, la importància del passeig fluvial per al municipi i les grans oportunitats que el turisme pot oferir com a activitat econòmica, entre d’altres. Per a més informació, consulteu cadascun dels documents de retorn.

Actualment ja s’han realitzat les vuit sessions de participació planificades, havent recollit la opinió del voltant de 200 veïns i veïnes. Així i tot, encara és possible participar en la elaboració del POUM responent l’enquesta online o publicant comentaris en el mapa participatiu de Deltebre, així com escrivint els vostres comentaris utilitzant l’eina de contacte de la mateixa web. Un cop es publiquin els informes de retorn de les vuit sessions, es publicarà també el document de síntesi general on es recolliran totes les propostes realitzades, incloent també les consideracions recollides a l’enquesta virtual i en paper, al mapa virtual i també els comentaris rebuts per correu electrònic. Aquest document s’entregarà a l’equip redactor per a que el tingui en consideració mentre redacta la proposta inicial del POUM.