S’INICIA EL PROCÉS DE REDACCIÓ DEL POUM DE DELTEBRE

 S’ha dissenyat un complet programa de participació
 per tal de garantir que sigui un procés obert a la ciutadania 

El POUM (Pla d’Ordenació Urbanística Municipal) és el document que ordenarà el nostre territori en els propers anys, regulant que es podrà fer des del punt de vista urbanístic en els diferents àmbits del municipi. Ha de ser, per tant, un document que permeti adaptar la realitat i el futur de Deltebre als reptes urbans, socials i ambientals actuals.

Per aquest motiu s’inicia la redacció del nou POUM, que esdevindrà el marc en el qual es desenvoluparà el futur del model de ciutat que volem per a Deltebre. És, per tant, un document molt important, que ens afectarà a tots i totes, fet pel qual esdevé clau la teva participació com a ciutadà/na de Deltebre.

Amb l’objectiu d’escoltar-vos a tots i a totes s’han dissenyat diverses maneres de participació, bé sigui de forma presencial (sessions de participació ciutadana, oficina d’atenció del POUM, telèfon  d’atenció ciutadana, tríptic informatiu, enquesta de percepció ciutadana en paper…), bé sigui de forma virtual (enquesta on-line, mapa participatiu del municipi, formulari de contacte via web…). L’objectiu és escoltar-vos a tots i totes, i és per aquest motiu que hem creat aquesta diversitat de canals amb els que segur trobareu la millor forma de fer-nos arribar les vostres aportacions, comentaris, dubtes, consultes…

En l’apartat Opina i participa d’aquesta web trobareu tota la informació necessària per a fer-nos arribar les vostres aportacions.

A través d’aquesta web, dels canals de twitter i facebook i d’altres recursos de l’Ajuntament s’anirà informant de l’evolució dels treballs i de les convocatòries de les sessions de participació, les quals es preveuen descentralitzades en les diferents zones del municipi, per tal de recollir el ventall més ampli possible d’aportacions.

El POUM és un document clau pel desenvolupament de Deltebre en els propers anys, ja que determina quina serà la manera en que evolucionarà el poble, fet pel qual és molt important que hi participis per tal d’ajudar-nos a construir el millor futur possible per Deltebre.